De verschillende manieren om een Schoolstudent in te zetten.

Als leerkracht kom je gauw handen tekort. Onze Schoolstudenten kunnen worden ingezet voor diverse taken om de leerkracht te ondersteunen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden. We staan altijd open om nieuwe mogelijkheden te bespreken. Heb je een ander idee over de inzet van een Schoolstudent? Neem contact met ons op!

De verschillende manieren om een SchoolStudent in te zetten.

Als leerkracht kom je gauw handen tekort. Onze SchoolStudenten kunnen worden ingezet voor diverse taken om de leerkracht te ondersteunen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden. We staan altijd open om nieuwe mogelijkheden te bespreken. Heb je een ander idee over de inzet van een SchoolStudent? Neem contact met ons op!

Individuele begeleiding

Schoolstudenten worden veelvuldig ingezet voor individuele begeleiding, variërend in duur en intensiteit. Bijvoorbeeld voor een leerling met leerachterstand, waarbij gedurende een half jaar een schoolstudent twee ochtenden per week aanwezig is om deze te helpen. Of voor een leerling die wacht op een plek in het speciaal basisonderwijs. In de tussentijd wordt deze nagenoeg de hele lesweek begeleid door een schoolstudent. 

Buitenschoolse begeleiding

Schoolstudenten kunnen ook begeleiding buiten schooltijden om faciliteren, bijvoorbeeld voor leerlingen die een achterstand dreigen op te lopen. Op een school in Amsterdam Zuidoost geeft een student bijvoorbeeld zelfstandig twee keer per week rekenles voor kinderen uit groep 7, met de nadruk op klassikale instructie en oefenen. Op een school in Schiedam verzorgen twee Schoolstudenten naschoolse huiswerkbegeleiding.

Wegwerken corona-achterstanden

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Schoolstudenten kunnen helpen om corona achterstanden in te lopen of verder te voorkomen. Ze gaan bijvoorbeeld met kleine groepjes leerlingen buiten de klas aan de slag. Door de extra aandacht gaan de leerlingen met sprongen vooruit.

 

Taalondersteuning

Onze Schoolstudenten kunnen ondersteuning bij het taalonderwijs. Denk hierbij aan een verlengde instructie. Instructie in kleine groepen kan door Schoolstudenten verzorgd worden, binnen of buiten de klas. Zo is er meer tijd voor feedback en kan het werk beter afgestemd worden op de behoeften van de kinderen. Ook kunnen onze studenten ondersteunen voor leerlingen die moeite hebben met taal of juist meer uitdaging kunnen gebruiken. Op een school in Amsterdam West ondersteunen onze schoolstudenten bij het programma BOUW! technisch lezen. Na een korte uitleg kunnen onze studenten aan de slag met de leerlingen.

Rekenondersteuning

Onze Schoolstudenten kunnen ondersteuning bij het rekenonderwijs. Denk hierbij aan een verlengde instructie. Instructie in kleine groepen kan door schoolstudenten verzorgd worden, binnen of buiten de klas. Zo is er meer tijd voor feedback en kan het werk beter afgestemd worden op de behoeften van de kinderen. Ook kunnen onze studenten leerlingen ondersteunen die moeite hebben met rekenen of juist meer uitdaging kunnen gebruiken.

Instructies in kleine groepen

Schoolstudenten kunnen leerlingen ondersteunen die achterlopen of juist meer uitdaging nodig hebben. Wanneer de leerkracht zich met de les bezighoudt, gaat de schoolstudent in of buiten de klas aan de slag met een groepje leerlingen met taal, spelling of rekenen. Op een school in Amstelveen geeft een Schoolstudent in de bovenbouw les in rekenen. Zo worden de leerlingen die voorlopen op de stof toch nog uitgedaagd.

Schoolstudenten over hun verschillende taken

Voor ons is geen enkele school of student hetzelfde. Onze Schoolstudenten verrichten dan ook veel verschillende soorten werkzaamheden. Ze vertellen je er graag zelf over. 

Ben je enthousiast
geworden?

Neem dan snel contact op voor al je vragen.